Jakie chroby zakaźne zagrażają Mojemu psu?

Poza wścieklizną, która została opisana przy okazji zagadnienia „obserwacji w kierunku wścieklizny” Twój pies jest narażony też na  inne choroby zakaźne:

Porwowiroza

-wywoływana przez parwowirus psów typu 2 (CPV-2)
-występuje na całym świecie, chorują psy i inne psowate
-wrażliwe są psy w każdym wieku, ale najbardziej narażone są szczeniaki w wieku  5 tyg.-6 mies. (większość psów dorosłych jet odporna po szczepieniu lub zakażeniu bezobjawowym), niezależnie od płci, prawdopodobnie wyjątkowo wrażliwe rottweilery
-źródłem zarażenia jest kał i wymiociny chorych zwierząt (teoretycznie można przynieść wirusa na butach do domu i zarazić nieszczepionego jeszcze szczeniaka), psy bardzo często są bezobjawowymi nosicielami, co sprawia, że środowisko jest powrzechnie skażone!!!
-objawy to zapalenie jelit: biegunka,wymioty, brak pragnienia, bardzo silne odwodnienie
-śmiertelność jest bardzo wysoka, zwłaszcza u szczeniąt
-na rynku są dostępne bardzo skuteczne szczepionki

Koronawiroza
-wywołuje coronawirus psów (CCV)
-bardzo powszechny wirus, wydalany  jest z kałem zarażonych zwierząt (są nimi najczęściej bezobjawowi nosiciele), zarażenia przez kontakt bezpośredni i przez środowisko
-objawy zazwyczaj ograniczają się tylko do lekkiej biegunki, jedynie u szczeniąt przebieg choroby może być ostry (silna biegunka, wymioty)
-niska śmiertelność, tylko czasami u szczeniąt
-szczepionki są, ale o wątpliwej skuteczności; nie są zalecane przez wszystkie uniwersytety

Choroba Rubartha (zakaźne zapalenie wątroby)
-wywoływana przez adenowirus
-wrażliwe są wszystkie psowate
-wydalany z moczem, kałem, śliną zarażonych psów (często bezobjawowi nosiciele), więc zarażenie przez kontakt z chorymi zwierzętami i wymienionymi wydzielinami
-obecnie bardzo rzadko występuje, jeśli już to u młodych zwierząt
-ale śmiertelność duża, ponad 50% u szczeniąt
-objawy związane z ostrym zapaleniem wątroby, zapaleniem nerek,zmętnienie rogówki
-są skuteczne szczepionki

Leptospiroza
-wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, chorują różne gatunki zwierząt
-obecne często w wodzie (błocie), ale wydalane są też przez chore zwierzęta z moczem, śliną,  nosicielami są również gryzonie
-najczęściej przebieg choroby jest bezobjawowy, ale może wystąpić  gorączka, biegunka, wymioty, wybroczyny, nadżerki i inne mało charakterystyczne objawy
-czasami  prowadzi do uszkodzenia wątroby (żółtaczka) i nerek (mocznica)
-można skutecznie szczepić (trudno zdiagnozować tą chorobę, dlatego ciężko ocenić jak często występuje)

Nosówka
-od wieków na całym świecie jest najważniejszą chorobą zakaźną psowatych, łasicowatych i szopowatych
-wywoływana przez Paramyxovirus
-wirus jest we wszystkich wydalinach i wydzielinach, ślina, kał, mocz, wiec bardzo łatwo się zarazić od chorego zwierzęcia
-objawy są różne, w zależności od postaci choroby, najczęściej: p.nieżytowa (obj.: wypływ z nosa, oczu, kaszel); p.nerwowa (obj.:porażenia, niedowłady, oczopląs,padaczka,skręt szyi itp.)
-może być też postać jelitowa, oczna, skórna
-śmiertelność sięga 90% u zwierząt nieszczepionych
-są skuteczne szczepionki

Kaszel kenelowy=psiarniowy
-jest to mieszane zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez różne wirusy i bakterie: herpeswirus, neowirus, B.bronchiseptica, paciorkowce, gronkowce itp.
-najczęściej przebiega z lekkim nieżytem górnych dróg oddechowych (wypływ z nosa, kaszel, zwykle bez gorączki), często zakażenia bezobjawowe
-zakażenia drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni
-tylko w sytuacji gdy w wyniku powikłań rozwinie się zapalenie płuc choroba może być śmiertelna
-szczepienia nie zawsze są skuteczne, ale nawet słabo skuteczne mogą przynajmniej złagodzić przebieg choroby