Jak przygotować zwierze do operacji?

Jest to zależne od rodzaju wykonywanego zabiegu. Różnego przygotowania wymagają zwierzęta przed zabiegami nie wymagającymi otwarcia jam ciała, zabiegami kostnymi oraz operacjami chirurgicznymi wewnętrznymi (np. operacje w rejonie brzucha).
Jedank jako ogólną zasadę należy przyjąć, że przed każdym zabiegiem zwierze nie powinno być karmione przez ok. 12 godzin. Należy też zadbać o jego higienę.