Powódź. Zoo zagrożone.

Pan Andrzej Kruszewicz,

Panie Dyrektorze w ślad za naszą dzisiejszą (20.05.2010) rozmową telefoniczną, w której to z inicjatywy Prezesa ZPR S.A. w Warszawie, Pana Zbigniewa Benbenka, oferowaliśmy z naszej strony  pomoc w ewakuacji zwierząt z Zoo w Warszawie do naszego obiektu Bazy w Julinku, gdzie po likwidacji Zakładu Widowisk Cyrkowych istnieją wciąż specjalistyczne pomieszczenia dla wielu różnych gatunków zwierząt, deklarujemy w dalszym ciągu naszą wszelką możliwą pomoc w tym względzie. Jesteśmy pełni wsparcia dla nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znalazł się Warszawski Ogród Zoologiczny, jego załoga, a przede wszystkim zwierzęta.

Doskonale rozumiemy odpowiedzialność jaka ciąży na ludziach za losy zwierząt żyjących poza warunkami naturalnymi i które zdane są w takiej sytuacji wyłącznie na działania z naszej strony.

Zyczymy powodzenia we wszystkich podjętych przez Załogę Ogrodu koniecznych przedsięwzięciach w tej nadzwyczajnej sytuacji. Prosimy o kontakt jeżeli zechcą Państwo wykorzystać nasze możliwości.

Z upoważnienia p. Zbigniewa Benbenka Prezesa ZPR S.A. w Warszwie,
lekarz weterynarii Zbigniew Krzywicki
Lecznica dla Zwierząt
Serwis ZooWeterynaryjny dla Przedsiębiorstw Rozrywkowych
MEGAWET