Obserwacja w kierunku wścieklizny

Z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie  prowadzimy urzędowe obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny, które zraniły człowieka.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową, może być nią zarażony każdy ssak, zarówno dziko żyjący jak i domowy. Wirus jest wirusem neurotropowym tzn. ma szczególne powinowactwo do układu nerwowego. Niestety nasz kraj nie jest wolny od tej niebezpiecznej choroby. W Polsce najczęściej  chorują  na wściekliznę  lisy i nietoperze, ale nawet niepozorne małe ssaki jak jeże, wiewiórki, zające czy szczury one również mogą zarazić się wścieklizną. Koty i psy zarażone wścieklizną stanowią dla nas ogromne niebezpieczeństwo. Szczepienie ich skutecznie zapobiega tej chorobie. Jest to zoonoza-choroba odzwierzęca.

SZCZEPIENIE

Jako choroba śmiertelna dla człowieka i zwierząt jest zwalczana z urzędu. Z tego powodu na terenie naszego kraju wprowadzone są obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie u psów, które ukończyły trzy miesiące życia. Takie szczepienie jest ważne jeden rok, co oznacza, że każdy właściciel psa jest zobowiązany do corocznego szczepienia swojego zwierzęcia. Za nie dopełnienie tego obowiązku można być ukaranym.
Pomimo, że szczepienie kotów nie jest obowiązkowe to zachęcamy naszych klientów do szczepienia swoich kotów, szczególnie tych wychodzących z domów. Mogą być one  narażone na kontakt z zarażonym zwierzęciem  dziko żyjącym, więc dla bezpieczeństwa zarówno kota jak i całej rodziny warto się zdecydować na szczepienia profilaktyczne. Wścieklizna u zwierząt może rozwijać się powoli będąc w tym czasie zagrożeniem dla otoczenia.

OBSERWACJA

W lecznicach weterynaryjnych najczęściej prowadzone są obserwacje w kierunku wścieklizny u psów i kotów.
Zwierzę, które pokąsało człowieka jest potencjalnie podejrzane o wściekliznę i powinno zostać poddane obserwacji w tym kierunku.
W przypadku psów obserwacja trwa 15 dni, nawet jeśli zwierzę było wcześniej szczepienie.
Obserwacja zazwyczaj jest prowadzona w lecznicy, lub u właściciela. Właściciel obserwowanego zwierzęcia ma obowiązek pokazać je w 1,5,10 i 15 dniu  licząc od dnia zranienia człowieka. Pierwszego dnia lekarz przeprowadzi tzw. dochodzenie epizootyczne i zbada zwierzę. W 5 i 10 dniu zbada ponownie zwierzę i wypyta właściciela o jego zachowania między oględzinami. Po 15 dniach, jeśli zwierzę okaże się zdrowe, obserwacja zostanie zakończona wydaniem zaświadczenia o zdrowiu zwierzęcia. Jeżeli obserwowane było zwierzę nieszczepione w ciągu ostatniego roku to jednocześnie zostanie ono zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Obserwacja może być bezpłatna dla właściciela zwierzęcia jeżeli zlecił ją Pow.Insp.Wet., wtedy on ponosi jej koszty (refunduje je skarb państwa), albo płaci za obserwacje właściciel agresywnego zwierzęcia. W koniecznych przypadkach informacje o rezultatach obserwacji otrzymuje również właściwa SANEPID.