paszporty dla zwierząt zdjęcie Usługi

Wydawanie paszportów

Jako pierwsza lecznica w naszym starostwie zaczęliśmy wydawać paszporty dla zwierząt towarzyszących (psy, koty,tchórzofretki itp.). Zwierzę, które może otrzymać paszport musi być oznakowane mikroczipem lub tatuażem (jaki dotąd akceptują jeszcze niektóre kraje). Koszt wydania paszportu na dzień dzisiejszy wynosi 51 PLN.

Paszport jest dokumentem pozwalającym poruszać się ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej. Wyjazdy do innych państw spoza Unii wymagają wydania każdorazowo przed eksportem Świadectwa Wywozowego. Obydwa dokumenty zaświadczają, że zwierzę wyjeżdżające posiada ważne szczepienia (wymagane zależnie od państwa docelowego-importera). Świadectwo zdrowia przed wyjazdem wydaje Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny na podstawie Zaświadczenia wydanego wcześniej przez lekarza weterynarii. Co oznacza, że przed planowanym wyjazdem należy przyjść do lecznicy ze zwierzęciem, zostanie ono zbadane przez lekarza. Następnie właściciel otrzyma zaświadczenie, które następnie trzeba już bez zwierzęcia zawieźć do PIW.  Na podstawie Zaświadczenia wystawione zostanie Świadectwo Wywozowe.
Zaświadczenie od lekarza jest ważne 2 dni, natomiast świadectwo wydane przez Inspektorat 2 tygodnie.

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre kraje europejskie takie jak Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Szwecja i Norwegia mają dodatkowe wymiana dla zwierząt wjeżdżających na ich terytorium.