Co mam zrobić w celu uzyskania paszportu dla zwierzęcia

Do wydania dokumentu zwanego „Paszportem” konieczne jest stawienie się u nas właściciela ze zwierzęciem. Właściciel musi posiadać swoje dokumenty z numerem PESEL oraz adresem zameldowania. Zwierzę należy oznakować, jeżeli nie posiada mikroczipu lub tatuażu Wydanie paszportu jest płatne w kwocie 51 zł. Opłata za oznakowanie jest dodatkowa i na dzień dzisiejszy wynosi 50 zł.

Proszę pytać lekarzy w jakiej bazie danych znajdzie się po oznakowaniu Wasze zwierzę. Do tej pory najstarszą i najobszerniejszą bazą jest baza danych prowadzona przez Gdańskie Tow. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, gwarantująca odszukanie Waszego zwierzaka prawie w całym świecie www.identyfikacja.pl