Zabiegi dla zwierząt z Miasta Milanówka

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem współpracy z Urzędem Miasta Milanówka w zakresie realizowania programu zwalczania bezdomności wśród zwierząt. Program ten wynika z Ustawy o Ochronie Zwierząt. Najważniejszym jego punktem są zabiegi kastracji i sterylizacji wśród zwierząt bezdomnych, ale także w pewnej części program daje możliwość refundowania w całości, lub w części zabiegów u zwierząt, zaadoptowanych i tych, które posiadają właścicieli jeśli decydują się oni na zabieg i tym samym nie będą rozmnażać swoich zwierząt. Umowa z Urzędem Miasta jest już podpisana i zabiegi mogą być już realizowane w naszej lecznicy po wcześniejszej wizycie właściciela w Ref.Ochrony Środowiska Urz. Miasta przy ul. Spacerowej 4. i pobraniu skierowania na zabieg do lecznicy. Referat określa sposób refundacji zabiegu w porozumieniu z właścicielem zwierzęcia. Kwota pieniędzy na te cele na cały rok jest określona w naszej umowie z Urzędem Miasta. W ramach tej umowy, świadczymy też usługi lecznicze na rzecz zwierząt bezdomnych, które do lecznicy będą dostarczone za pośrednictwem straży miejskiej. Zapraszamy Państwa, Mieszkańców Milanówka do korzystania z zabiegów dla zwierząt.