Specjalizacje dla lekarzy weterynarii

Każdy lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie, ale dopiero po 4 latach wykonywania zawodu, a także po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i zdania egzaminu specjalizacyjnego.

Specjalizacje dla lekarzy weterynarii:
– choroby przeżuwaczy,
– choroby koni,
– choroby trzody chlewnej,
– choroby psów i kotów,
– choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych,
– choroby ryb,
– choroby owadów użytkowych,
– choroby zwierząt nieudomowionych,
– choroby zwierząt futerkowych,
– rozród zwierząt,
– chirurgia weterynaryjna,
– radiologia weterynaryjna,
– użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych,
– epizootiologia i administracja weterynaryjna,
– higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
– prewencja weterynaryjna i higiena pasz,
– weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

Żródło