Co każdy Klient wiedzieć powinien

W odpowiedzi na Państwa częste zapytania o wąskie specjalizacje zawodowe lekarzy weterynarii i funkcjonujący z tym związany pewien poziom dezinformacji, czuję się w obowiązku poinformować, że w medycynie weterynaryjnej małych zwierząt wyróżnia się jedynie następujące specjalności t.j.:

– choroby psów i kotów,
– chirurgia weterynaryjna,

– radiologia weterynaryjna
(może dot. małych i dużych zwierząt)
– weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
(może dot. małych i dużych zwierząt).

Obecnie nie funkcjonują formalnie w polskiej weterynarii inne specjalności o jakich Państwo jesteście informowani np. kardiolodzy, neurolodzy, dermatolodzy, a nawet pediatrzy itd.

Informacje te można potwierdzić w każdej Izbie Weterynaryjnej jak i po wywołaniu w Google hasła „weterynaria specjalizacje”. Posługiwanie sie więc przez lekarza wet. tego typu nazewnictwem jest wobec Państwa -Właścicieli zwierząt – nadużyciem.

Warto także poznać rodzaje placówek weterynaryjnych. Otóż w klasyfikacji i nomenklaturze zakładów leczniczych dla zwierząt jaką stosuje i nadaje Krajowa Izba Weterynaryjna, stawiając przy tym swoim placówkom odpowiednie wymagania, najwyższy stopień posiada Klinika Weterynaryjna. Poza lecznictwem musi ona wykazać się współpracą z pracownikami naukowymi, często związana jest z ośrodkiem akademickim – terytorialnie lub kadrowo.

Bezpośrednio po Klinice znajduje się Lecznica Weterynaryjna będąca zakładem terenowym o najwyższych do spełnienia standardach w wielu różnych aspektach swojej działalności. Poniżej w klasyfikacjiznajdują się Przychodnie weterynaryjne, a po nich Gabinety weterynaryjne jako placówki, które wymagań Izby Weterynaryjnej z różnych powodów spełniają najmniej.

Lecznica MEGAWET jest miejscem, gdzie staramy się, by Państwo otrzymali rzetelną pomoc weterynaryjną. Jesteśmy zespołem od wielu lat praktykującym klinicznie, mamy w swoim dorobku publikacje naukowe, konsultacje w różnych dziedzinach weterynarii i kynologii, za sobą wiele szkoleń i specjalistycznych kursów. 

Korzystając z naszego doświadczenia i nieustannie podnoszonych kwalifikacji uzyskacie tu Państwo pełne poradnictwo internistyczne dotyczące małych (choć nie tylko takich) zwierząt. Wykonywane są tu wszystkie zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii miękkiej i w dużej części chirurgii kości. Nieliczne wyjątki dotyczą głównie samej gałki ocznej, natomiast operacje plastyczne powiek, skórzaka czy gruczołu trzeciej powieki (zaliczane przez niektórych do „okulistyki”) wykonujemy rutynowo od wielu lat. Wszelkie zabiegi stomatologiczne wraz z usuwaniem przetrwałych zębów mlecznych są codziennością w naszej lecznicy. Odpowiednie wyposażenie diagnostyczne i operacyjne jakie posiadamy stanowi kompletne zaplecze potrzebne w naszej pracy. Stosujemy je w przypadkach uzasadnionych wiedzą i doświadczeniem lekarza. Pragnę zaznaczyć, że w MEGAWET kierujemy się etyką lekarską i przyzwoitością ludzką. Wykonywanie wielu badań w sytuacji, gdy część z nich jest zbędna, bywa działaniem sztucznie zawyżającym ceny usług i to jest nam obce. Każde badanie dodatkowe powinno być celowe, uzasadnione i wynikać z wiedzy lekarza, a nie z braku pomysłu na diagnozę. Natomiast najważniejsze na wstępie jest zawsze, rzetelne badanie zwierzęcia przez lekarza i wnikliwa rozmowa z właścicielem- po prostu wywiad. Wierzę, że pracując zgodnie z naszymi zasadami realizujemy również właściwe standardy dobrej praktyki i deontologii zawodowej.

Pełna lista specjalizacji weterynaryjnych