Czipy do identyfikacji

Mikroczipy do oznakowywania zwierząt do naszej lecznicy dostarcza Polskie Tow. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z Gdańska. W zakresie znakowania i rejestracji wsłpracują Oni z bazami danych w całym świecie. Oznakowanie zwierzęcia u nas przy jednorazowej opłacie gwarantuje Ci do końca życia zwierzaka najszerszą informacje o zaginionych zwierzętach. www.identyfikacja.pl